SOS

SOS številka: 01/306-43-00
SOS e-mail: rokavicegor@ljubljana.si
SOS portal: Portal Pobude meščanov

V letu 2010 sprejeta Odredba o ukrepih za zatiranje škodljivih rastlin iz rodu Ambrosia (Ur. l. RS, št. 63/10) določa, da morajo vsi imetniki zemljišča, na katerem raste škodljiva rastlina, na svoje stroške odstraniti škodljive rastline s koreninami vred ali odstraniti njihov nadzemni del na način, da se škodljiva rastlina v tej rastni dobi ne obraste več, ter opraviti nadaljnja redna opazovanja zemljišč v rastni dobi do konca septembra.

Ustrezne metode odstranjevanja škodljivih rastlin iz rodu Ambrosia so:

  • puljenje,
  • košnja/rezanje. Če so rastline že zacvetele, jih ne kosite, ker boste s tem še bolj razširili pelod ali semena.
  • mulčenje,
  • brananje in okopavanje,
  • oranje,
  • kemično zatiranje s herbicidi. Herbicide lahko uporabljajo le osebe z vsemi potrebnimi potrdili in dovoljenji na način, ki ne škodi ljudem in okolju!

Pri odstranjevanju je za zaščito pred draženjem kože treba uporabiti rokavice in oblačila, ki pokrijejo celotno telo – če odstranjevanje poteka med sezono cvetenja, je treba uporabiti tudi masko in očala za zaščito pred cvetnim prahom. Cvetoče rastline je bolje odstranjevati popoldne, saj se cvetni prah v glavnem sprošča zjutraj.

Necvetoče rastline se lahko odloži na kompost ali v zabojnike za organske odpadke. Že cvetoče rastline je treba uničiti na način, da se prepreči nastanek semena oz. seme ne more več kaliti – zažig ali oddaja v sosežig.

Podrobnejša navodila za zatiranje in preprečevanje širjenja pelinolistne ambrozije (Ambrosia artemisiifolia) so tukaj.

© 2018 Rokavice gor. Vse pravice pridržane.