Začetek odstranjevanja ambrozije z zemljišč v lasti MOL

  • 11.07.2016

Ekipa JP Snaga, DE Zelene površine je 11.07. 2016 zjutraj začela z odstranjevanjem ambrozije z zemljišč v lasti MOL. Do 1. avgusta bodo prvič letos pregledali 300 lokacij, kjer smo ob popisu leta 2012 zabeležili populacijo ambrozije na zemljišču v lasti MOL in jo po potrebi tudi odstranili.