Vabilo k sodelovanju v projektu LIFE ARTEMIS – ČS VIČ

  • 23.05.2017

Mestna občina Ljubljana sofinancira projekt LIFE ARTEMIS, katerega glavni cilj je prispevati k zmanjšanju negativnih vplivov invazivnih tujerodnih vrst na biotsko raznovrstnost s povečano osveščenostjo javnosti in vzpostavitvijo učinkovitega sistema za zgodnje obveščanje in hitro odzivanje  za tujerodne vrste v gozdnem prostoru.

Ena od osrednjih akcij projekta je tudi vključevanje splošne javnosti v upravljanje z invazivnimi tujerodnimi vrstami v urbanih gozdovih. Na območju Mestne občine Ljubljana se bodo aktivnosti izvajale v krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib. Septembra 2017 bo na celotnem območju parka potekal popis tujerodnih rastlin. Na podlagi rezultatov popisa bodo nato izbrana območja, na katerih bodo v letih 2018 in 2019 izvedene akcije odstranjevanja tujerodnih rastlin.

Projekt vključuje tudi izobraževanje in sodelovanje prostovoljcev. V okviru sodelovanja se boste naučili prepoznavati tujerodne vrste in načine ravnanja z njimi.

Predvidene aktivnosti in način sodelovanja bodo izvajalci projekta natančneje predstavili na uvodnih predavanjih na sedežih četrtnih skupnosti, ki segajo na območje parka ali so v njegovi neposredni bližini.

Tretje predavanje bo v sredo, 24. maja 2017, ob 18.00 na sedežu Četrtne skupnosti Vič, Tbilisijska 22/a, Ljubljana.

Vljudno vabljeni.