Pripravljen prvi opozorilni seznam za tujerodne vrste v gozdovi

  • 02.06.2017

Tujerodne vrste se na nova območja širijo na različne načine. V današnjem času je namernih naselitev razmeroma malo, vse več vrst pa se širi nenamerno bodisi z uvozom blaga, s prevoznimi sredstvi ali nadaljnjim širjenjem iz drugih držav. Nenamerne naselitve je precej težje nadzorovati, saj so nezavedne in naključne, poleg tega pa so tudi načini prenašanja zelo različni.

Nekatere tujerodne vrste se v novem okolju ustalijo in njihove populacije začnejo hitro naraščati. Takrat začnejo povzročati okoljsko ali gospodarsko škodo, zato jih imenujemo invazivne tujerodne vrste.  Te vrste je iz okolja praviloma nemogoče odstraniti, zato moramo ukrepe upravljanja s tujerodnimi vrstami usmeriti v preprečevanje vnosov ter zaznavanje teh vrst v zgodnjih fazah širjenja. Slednje nam omogoča sistem zgodnjega obveščanja in hitrega odzivanja (ZOHO),  v okviru katerega usmerjeno iščemo prihajajoče potencialno invazivne vrste in poskušamo preprečiti njihovo ustalitev in širjenje. 

Da pa tak sistem za zgodnje obveščanje in hitro odzivanje (ZOHO) sploh lahko deluje, je potrebno pripraviti opozorilni seznam vrst. Ta vključuje vrste, katerih pojav oziroma ustalitev pričakujemo v Sloveniji v prihodnjem obdobju. Te tujerodne vrste pri nas še niso prisotne ali pa se pojavljajo le v majhnem številu in jih je z ustreznimi ukrepi še mogoče odstraniti. V projektu LIFE ARTEMIS so pripravili prvi tovrstni opozorilni seznam (http://tujerodne-vrste.info/opozorilni-seznami/) v Sloveniji.

Projekt LIFE ARTEMIS sofinancira Mestna občina Ljubljana.