Predstavitev rezultatov pilotnega projekta

  • 26.10.2016

V Ljubljani je, tako kot v številnih drugih mestih, velik problem razraščanje japonskega dresnika, ki je uvrščen na seznam stotih najbolj invazivnih tujerodnih vrst na svetu. Njegova hitra rast in močne, globoke korenine tvorijo goste sestoje, ki hitro nadomeščajo avtohtono vegetacijo in povzročajo ekonomsko škodo.

Mestna občina Ljubljana že dve leti omogoča svojim prebivalcem brezplačno oddajo odstranjenega japonskega dresnika v zbirnih centrih, zbran japonski dresnik pa se nato odda v sežig. Prvi korak v smeri spreminjanja ravnanja z invazivnimi vrstami in njihovo ponovno uporabo je storil Re-generacija kolektiv, ki je v japonskem dresniku prepoznal obilen in lokalno dobro dostopen nadomestni vir celuloze. Trenutno v Sloveniji v papirni industriji letno uporabijo med 350.000 in 400.000 ton celuloze, pri čemer se vsa potrebna količina uvaža.

V letu, ko Ljubljana ponosno nosi naziv Zelena prestolnica Evrope, se je z namenom ponovne uporabe invazivnih rastlin povezalo pet partnerjev iz različnih strok in sektorjev. V prostovoljnih akcijah nabiranja dresnika je poleg partnerjev sodelovalo tudi več kot 100 prostovoljcev, ki so na območju Mestne občine Ljubljana zbrali 1.520 kg japonskega dresnika. Po nasvetu Botaničnega vrta Univerze iz Ljubljani so prostovoljci nabirali suha stebla japonskega dresnika, saj na ta način skrajšamo proces proizvodnje, ker ni potrebno dodatno sušenje materiala. S pomočjo Snage d.o.o., ki je opravilo mletje in prevoz materiala, je nato Inštitut za celulozo in papir izdelal 415 kg papirja. Kar je izjemen dosežek, saj gre za povsem nov, inovativen pristop k izdelavi papirja na pol-industrijski ravni. Veseli smo tudi dveh zelo uporabnih izdelkov iz tega papirja, t.j. beležk in papirnatih vrečk, ki jih je oblikoval Re-generacija kolektiv. Jeseni 2016 bomo med prodajalci na mestnih tržnicah izvedli kampanjo spodbujanja uporabe papirnatih vrečk.