Predstavitev invazivnih tujerodnih vrst v mestnem gozdu

  • 04.09.2017

Mestna občina Ljubljana sofinancira LIFE projekt ARTEMIS, katerega glavni cilj je prispevati k zmanjšanju negativnih vplivov invazivnih tujerodnih vrst na biotsko raznovrstnost s povečano osveščenostjo javnosti in vzpostavitvijo učinkovitega sistema za zgodnje obveščanje in hitro odzivanje za tujerodne vrste v gozdnem prostoru.

V četrtek, 7. septembra 2017, ob 15. in 17. uri vas vabimo pred Grad Tivoli, od koder se boste pod strokovnim vodstvom odpravili na krajši sprehod.

Na sprehodu se boste naučili tujerodne vrste prepoznati ter spoznali njihove negativne vplive na naravo, gospodarstvo in zdravje ljudi. Izvedeli boste, kako lahko tudi sami prispevate k preprečevanju vnosa in širjenja tujerodnih vrst ter pomagate pri njihovem zgodnjemu zaznavanju.

Sprehoda bosta potekala v vsakem vremenu, udeležba je brezplačna.