Odstranjevanje japonskega dresnika ob potoku Pržanec

  • 13.06.2017

Mestna občina Ljubljana je začela z odstranjevanjem invazivnega japonskega dresnika ob potoku Pržanec znotraj krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib. Na območju odstranjevanja je 1. aprila 2017 potekala tradicionalna spomladanska čistilna akcija mestne uprave. Iz odstranjenih suhih nadzemnih delov japonskega dresnika bomo izdelali promocijske izdelke za krajinski park ter poskrbeli za redno košnjo novo zraslega dresnika.

S prvo košnjo smo zaključili 1. junija 2017, v prihodnjem tednu pa bomo odstranjevanje ponovili. Pri odstranjevanju smo uporabili obžetveni srp, kose, ročne kosilnice in vozilo z grabežem. Zgornje dele stebel svežega dresnika oddajamo v kompostiranje, spodnje dele stebel s korenikami pa oddajamo v sežig. Odstranjevalna dela izvaja javno podjetje Snaga, DE Zelene površine. S košnjo bomo nadaljevali do konca rastne sezone dresnika in v prihodnjih letih do končne odstranitve rastline.