Namig za branje: publikacija o invazivkah v MOL

  • 17.10.2016

Med poletjem 2016 smo za vas skrbno pripravljali brezplačno publikacijo o znanih in manj znanih invazivnih tujerodnih rastlinah na območju Mestne občine Ljubljana.
Zahvaljujemo se avtorjem besedila dr. Simoni Strgulc Krajšek, dr. Tinki Bačič in dr. Nejcu Joganu. Izdajateljica in založnica je Mestna občina Ljubljana, Oddelek za varstvo okolja.

Preglejte publikacijo