Dresnik v gozdu s posebnim namenom

  • 25.05.2016

Ljubljana, Zelena prestolnica Evrope 2016 je aktivna tudi v gozdovih s posebnim namenom. V sredo, 18. maja 2016 smo odstranili dresnik z nahajališča na Golovcu.
Postanite aktivni in se nam pridružite v prizadevanjih za ohranjanje biotske raznovrstnosti.