Delovne akcije ZOLB

  • 26.08.2015

Mestna občina Ljubljana v letu 2015 sofinancira projekt Zavoda za ohranjanje naravne in kulturne dediščine Ljubljanskega barja (ZOLB) na temo odstranjevanja pelinolistne ambrozije (Ambrosia artemisiifolia), kanadske zlate rozge (Solidago canadensis) in orjaške zlate rozge (Solidago gigagenta).

Projekt zajema ročno puljenje, izkopavanje, ročno košnjo in grabljenje zgoraj navedenih invazivnih tujerodnih vrst v časovnih intervalih od maja do oktobra. Izvaja se na območju Krajinskega parka Ljubljansko barje, v ČS Trnovo in ČS Rudnik. Vključena so obrežja javnih cestnih površin (ambrozija: najjužnejši del Ižanske ceste, Črnovaška cesta, Peruzzijeva cesta, Brglezov in Šinkov štradon, Pot ob Farjevcu, Hauptmanice, Črna pot, obrežje ob dolenjski železnici, območje Mestnega parka Rakova jelša)  in vodotokov (kanadska in orjaška rozga: desni breg  Ižice pri Žugovem tolmunu). Poleg tega bodo izvedene tudi številne izobraževalne in ozaveščevalne aktivnosti.

Pridružite se tudi vi!

Kontakt: g. Jernej Korenčič, Zavod za ohranjanje naravne in kulturne dediščine Ljubljanskega barja, Ižanska c. 303, 1000 Ljubljana.