Akcija Za lepšo Ljubljano

  • 04.04.2017

Akciji Za lepšo Ljubljano se vsako leto pridružimo sodelavke in sodelavci Mestne uprave MOL ter javnih podjetij in zavodov, ki delujejo pod okriljem Mestne občine Ljubljana. 1. aprila smo izvedli akcijo odstranjevanja invazivnega japonskega dresnika na območju vodotoka Pržanec (in ob PST), ki teče skozi krajinski park Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib. V akciji je 80 udeležencev zbralo 1.680 kg posušenih nadzemnih delov, iz zbranega materiala pa bomo ročno izdelali papir za promocijsko gradivo za krajinski park. Pilotni projekt izdelave papirnih izdelkov iz japonskega dresnika smo sicer prvič izvedli lani v okviru projekta Ljubljana, Zelena prestolnica Evrope 2016.

Japonski dresnik je uvrščen na seznam 100 svetovno najbolj invazivnih tujerodnih rastlin, ki ogrožajo biotsko raznovrstnost, poleg tega pa tudi kazi izgled območja, kjer se razraste.