Akcija odstranjevanja ambrozije

  • 08.07.2015

2. julija 2015 je na območju Jarškega proda potekala izobraževalno delovna akcija odstranjevanja zdravju škodljive ambrozije.

Ambrozija (Ambrosia artemisiifolia) ali pelinolistna žvrklja je invazivna tujerodna rastlina, ki izvira iz Severne Amerike. V prejšnjem stoletju so jo v Evropo nehote zanesli kot plevelno primes žitu in oljnicam. V zadnjih dvajsetih letih se je tudi v Sloveniji močno razširila. Ima velik vpliv na zdravje ljudi, saj je njen pelod glavni krivec za jesenski seneni nahod.

Namen akcije je meščanom pokazali rastlino v naravi, jim razložili učinke na zdravje ljudi, metode odstranjevanja in ustrezne načine odlaganja. Udeleženci prav tako sami izkusijo ustrezen način odstranjevanja in izvejo koristne informacije tudi o drugih invazvnih tujerodnih rastlinah.

Izobraževalno delovno akcijo so organizirale Mestna občina Ljubljana, Četrtna skupnost Črnuče, Četrtna skupnost Bežigrad in Četrtna skupnost Posavje. Brezplačen prevoz udeležencev na aktivnost je omogočilo  Javno podjetje Ljubljanski potniški promet, d.o.o.