INVAZIVNE RASTLINE

Rastline, ki jih uporabljamo za prehrano in okras, so večinoma tujerodne vrste, ki jih je z njihovih območij naravne razširjenosti prinesel človek. Večina teh vrst ostaja znotraj njiv in vrtov, nekatere pa so si utrle pot v naravno okolje, kjer se lahko hitro širijo. Pri tem izpodrivajo domorodne vrste, rušijo naravno ravnovesje, povzročajo gospodarsko škodo ali ogrožajo zdravje ljudi. Zaradi njihove agresivne narave jih imenujemo invazivne tujerodne vrste.

Publikacija o invazivnih tujerodnih rastlinah v Mestni občini Ljubljana

Porušenje naravnega ravnovesja

Zadnja leta tudi v Ljubljani opažamo vse več invazivnih rastlin. V mestnem okolju s številnimi vrtovi je več možnosti za pobeg okrasnih tujerodnih rastlin. Običajno se najprej ustalijo na območjih, na katerih je bilo prvotno rastlinje spremenjeno ali odstranjeno, kasneje pa so bila zanemarjena. A tam se njihova pot šele začne. Po obdobju prilagoditve se lahko razširijo tudi v naravna okolja, ki jih popolnoma preoblikujejo. Večina invazivnih tujerodnih rastlin po ustalitvi oblikuje goste sestoje, v katerih domorodne rastline ne morejo več uspevati. Njihovo množično pojavljanje vzdolž rek poslabšuje stabilnost brežin, kar lahko ogrozi poplavno varnost. Nekatere invazivne rastline so tudi neposredno nevarne za ljudi, saj so strupene ali povzročajo alergije.

Ravnajmo odgovorno

  • Z odgovornejšim ravnanjem lahko prispevamo k preprečitvi širjenja invazivnih in ustalitvi novih tujerodnih rastlin:
  • Preden na vrtu posadite novo rastlinsko vrsto, se pozanimajte ali preverite preko rubrike Uporabne povezave, ali ni morda invazivna. Namesto invazivnih raje posadite domorodne vrste, ki ne ogrožajo narave.
  • Plevel in ostanke z vrta vedno odlagajte na kompost na vrtu in ne v naravo.
  • Preverite, ali na vašem zemljišču že uspevajo invazivne rastline, in jih na primeren način odstranite.

  • Prispevajte k poznavanju razširjenosti tujerodnih vrst s sporočanjem podatkov v spletni aplikaciji zbirka.tujerodne-vrste.info.
  • O ubežnicah z vrtov poučite tudi svoje prijatelje in sosede.

 

© 2018 Rokavice gor. Vse pravice pridržane.